Winglets

4 ZAMBA SPICY WINGLETS

4 ZAMBA CHILLI WINGLETS

K39.90

7 ZAMBA SPICY WINGLETS

7 ZAMBA CHILLI WINGLETS

K69.90

6 Zamba Winglets, Regular chips & 500ml Drink

Zamba Wing Combo

K76.90

4 ZAMBA SPICY WINGLETS, REGULAR CHIPS & 500ML COKE

ZAMBA CHILLI COMBO

K76.90

STORES