Winglets

4 ZAMBA SPICY WINGLETS

4 ZAMBA CHILLI WINGLETS

K42.00

7 ZAMBA SPICY WINGLETS

7 ZAMBA CHILLI WINGLETS

K72.00

6 Zamba Winglets, Regular chips & 350ml Drink

Zamba Chilli Combo

K79.00

4 ZAMBA SPICY WINGLETS, REGULAR CHIPS & 500ML COKE

ZAMBA CHILLI COMBO

K76.90

STORES